Projecte d'una vivenda unifamiliar entremitgeres a Capdepera, Mallorca