Reforma del club Sa lluna d'Inca, Mallorca. Fotografía: Maria Ramis.