Reforma de la planta alta d'un edifici existent destinada a vivenda d'estiu a Cala Rajada, Mallorca.