El projecte fou desenvolupat a Petritxol 6 arquitectes.Es va participar en tot moment en el procés de disseny, des d'els estudis previs fins a la redacció del projecte executiu.