Concurs Racons públics per a l'adequació d'un petit espai a la plaça Lesseps de Barcelona. Equip format juntament amb Xavi Cendrós Ferré.