Concurs per solucionar la falta d'ombra a les places de Barcelona.